Werkwijze (online) hulpverlening vanuit Passio

Aanmelding en intake

Als u ons belt of mailt omdat u graag hulp ontvangt van Passio, bespreken we samen uw hulpvraag. Soms blijkt dat u met uw vraag beter bij een andere instantie terecht kunt, dan wordt u doorverwezen. Het kan ook zijn dat u alleen een korte vraag hebt of meer informatie wilt ontvangen, uw vraag kan dan direct beantwoord worden.
Vaak is er behoefte aan uitgebreidere hulpverlening. Telefonisch vullen we dan met u een aanmeldingsformulier in. Daarna plannen we zo snel mogelijk een (online) vervolggesprek met u. Dat gesprek wordt het intakegesprek genoemd.
U kunt zonder verwijzing bij Passio terecht. Het eerste gesprek (of de eerste twee gesprekken) vormt (of vormen) het intakegesprek. Dit noemen we de oriënterende fase. Deze fase bestaat uit kennismaking, inventarisatie van hulpvragen en een verkenning van de mogelijke oorzaken van het probleem dat u ervaart. In dit oriënterende fase geven wij u een advies voor de hulpverlening. Er bestaat ook een kans dat u wordt doorverwezen, als blijkt dat er voor u een andere vorm van hulp nodig is dan wij u bij Passio kunnen bieden. Als we samen besluiten om de hulpverlening bij Passio te vervolgen, stellen we een plan vast waarin staat hoe het verdere traject van de hulpverlening eruit zal gaan zien.

Hulpverlening

Tijdens het hulpverleningstraject werken we vanuit verschillende theorieën en methodes, zoals cognitieve gedragstherapie, schematherapie, contextuele therapie en Ervaringsgerichte Psychosociale Hulpverlening. Welke dat zijn, is afhankelijk van de persoon en de problemen die aanwezig zijn. Zo kan besloten worden tot individuele gesprekken, echtpaargesprekken of gezinsgesprekken. Soms is één gesprek al voldoende, maar meestal zijn er meerdere gesprekken nodig. Het aantal gesprekken en het tempo waarin deze gesprekken plaatsvinden, worden in overleg met u bepaald.

Evaluatie

Na tien gesprekken evalueren we samen de hulpverlening tot dan toe. Zijn we samen tevreden en wilt u nog meer gesprekken, dan gaan we samen verder.

Afsluiting

In het laatste gesprek wordt besproken hoe u de hulpverlening van Passio hebt ervaren.

Vertrouwelijk

Alle informatie die u geeft, wordt door Passio strikt vertrouwelijk behandeld. Uitwisseling van gegevens met personen of instanties, die nodig zijn om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vindt uitsluitend plaats met uw toestemming.
Het is binnen de hulpverlening gebruikelijk dat bij zeer uitzonderlijke situaties daarvan afgeweken wordt, daarvan wordt u dan op de hoogte gesteld.