Tarieven en vergoedingen (online) hulpverlening

Vergoeding

Als u aanvullend verzekerd bent, wordt de (online) hulpverlening vanuit Passio meestal vergoed door uw zorgverzekeraar. Om erachter te komen of u de kosten vergoed krijgt, kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar vóór de start van de hulpverlening.

Passio voldoet aan de voorwaarden van de meeste zorgverzekeraars:

  • Lid Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christelijke – Hulpverleners (NVVCH): vergoeding mogelijk bij Prolife
  • Lid Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): zie voor vergoeding het volgende overzicht.
  • Lid Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)

Binnen Passio wordt gewerkt volgens:

  • Meldcode huiselijke geweld en kindermishandeling,
  • Signaleringslijst huiselijk geweld en kindermishandeling

Passio is geregistreerd bij:

  • Wkggz
  • Wtza

Andere vergoeding?

Als de kosten van consulten voor uw eigen rekening zouden komen, zou het een mogelijkheid kunnen zijn om de kosten in aanmerking te laten komen voor ‘de regeling van persoonsgebonden aftrek in verband met buitengewone uitgaven bij de loon-of inkomstenbelasting’. Raadpleeg hiervoor de website van de belastingdienst.

Geen vergoeding?

Als u de kosten voor de (online) hulpverlening niet vergoed krijgt of zelf niet kunt betalen, bespreken we graag met u welke oplossingen wij hierbij kunnen bieden. Hier vindt u onze contactgegevens.

Tarieven

De kosten voor een consult bij Passio zijn € 76 per uur.
Een consult waarbij het systeem betrokken is bedraagt € 95 per uur.

Indien nodig kunnen we in overleg ook bij u thuis komen binnen een straal van 15 kilometer vanaf de locatie. Daar komen wel extra kosten bij. De extra kosten zijn: 0,19 euro per kilometer, plus de reistijd (naar rato).

Als een afspraak niet door kan gaan, dient u dat tenminste 24 uur van tevoren te melden. Bij afmelden korter dan 24 uur van tevoren, wordt het consult in rekening gebracht. Bij niet nakomen van de afspraak, zonder afzegging vooraf, wordt eveneens het volledige tarief van een consult in rekening gebracht. Bij ziekte geldt deze regel niet.