Tarieven en vergoedingen (online) hulpverlening

Vergoeding

Als u aanvullend verzekerd bent, wordt de (online) hulpverlening vanuit Passio meestal vergoed door uw zorgverzekeraar. Om erachter te komen of u de kosten vergoed krijgt, kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar vóór de start van de hulpverlening.

Passio voldoet aan de voorwaarden van de meeste zorgverzekeraars:

  • Lid Nederlandse Vereniging van Vrijgevestigde Christelijke – Hulpverleners (NVVCH): vergoeding mogelijk bij Prolife
  • Lid Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG): zie voor vergoeding het volgende overzicht.
  • Lid Stichting Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  • AGB – code zorgverlener: 90-044196
  • AGB – code praktijk: 90-064076
  • Registratienummer NFG: 8005287089
  • Registratienummer RBCZ: 809699R

Andere vergoeding?

Als de kosten van consulten voor uw eigen rekening zouden komen, zou het een mogelijkheid kunnen zijn om de kosten in aanmerking te laten komen voor ‘de regeling van persoonsgebonden aftrek in verband met buitengewone uitgaven bij de loon-of inkomstenbelasting’. Raadpleeg hiervoor de website van de belastingdienst.

Geen vergoeding?

Als u de kosten voor de (online) hulpverlening niet vergoed krijgt of zelf niet kunt betalen, bespreken we graag met u welke oplossingen wij hierbij kunnen bieden. Hier vindt u onze contactgegevens.

Tarieven

De kosten voor de (online) hulpverleningsconsulten bij Passio zijn afhankelijk van uw leeftijd en van de gevraagde hulpverlening.

Dit zijn de kosten voor een consult bij Passio:

Leeftijd Tijdsduur Tarief
Jonger dan 18 jaar 60 min. € 47,00
18 jaar en ouder 60 min. € 62,00

De genoemde tarieven zijn inclusief 21% BTW.

Als u dit graag wilt, kunnen we ook bij u thuis komen. Daar komen wel extra kosten bij. De extra kosten zijn: 0,19 euro per kilometer, plus de reistijd (naar rato).

Als een afspraak niet door kan gaan, dient u dat tenminste 24 uur van tevoren te melden. Bij afmelden korter dan 24 uur van tevoren, wordt het consult in rekening gebracht. Bij niet nakomen van de afspraak, zonder afzegging vooraf, wordt eveneens het volledige tarief van een consult in rekening gebracht.

Het is binnen de hulpverlening gebruikelijk dat bij zeer uitzonderlijke situaties daarvan afgeweken wordt, daarvan word je dan op de hoogte gesteld.