Tarieven en vergoedingen begeleiding vanuit Passio

U kunt een indicatie voor individuele begeleiding aanvragen via uw burgerlijke gemeente, zodat deze begeleiding vergoed wordt via de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) of het Persoonsgebonden budget (PGB). Hoeveel begeleiding u krijgt, hangt af van uw hulpvraag en wordt door de gemeente bepaald. Ook de tarieven worden vastgesteld door de gemeente.

Het is belangrijk dat u in een gemeente woont waar Passio een contract mee heeft afgesloten én dat u via die gemeente uw aanvraag doet. Passio heeft een contract met de gemeenten Buren, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen en Tiel. Met andere gemeenten zijn we in gesprek. Volg de procedure van uw gemeente en meld tijdens de procedure dat u begeleiding wilt ontvangen vanuit Passio.

Als u hulp nodig hebt bij uw aanvraag, staan wij graag voor u klaar. Neem contact met ons op via de contactpagina.