Hulpverlening

Psychosociale hulpverlening
Iedereen ervaart weleens een moeilijke periode in zijn of haar leven. Hulp vragen is dan een verstandige stap en Passio kan u daarbij helpen! Wij bieden psychosociale hulpverlening, vanuit een christelijke levensovertuiging. In veel gevallen kan de hulpverlening vergoed worden vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Jongeren Volwassenen

Jongeren

Misschien heb je het gevoel dat je leven niet gaat zoals je zou willen. Of voel je je vaak somber of boos. Misschien loopt het contact met studiegenoten niet zo prettig of ervaar je niet genoeg levensruimte voor jezelf in je sociale omgeving? Of heb je regelmatig onenigheid met je vrienden of met je ouders? Of zijn er ruzies thuis die uit de hand lopen? Misschien ben je bang dat het misgaat tussen je vader en moeder of weet je dat er thuis psychische problemen of schulden zijn? Je kunt je ook down voelen omdat je iets ergs hebt meegemaakt, bijvoorbeeld iets met geweld of seks. Lukt het niet om deze problemen zelf op te lossen? En je hebt niemand om mee te praten? Dan is hulp van iemand anders nodig. Passio geeft deze hulp. We luisteren naar jouw verhaal, geven je begeleiding, tips en adviezen. Samen zoeken we op die manier een oplossing, die het beste past bij jouw situatie.

Werkwijze

Passio biedt hulp aan jongeren vanaf 18 jaar. Als bijna 18 bent mag je je ook al bij Passio aanmelden. Op deze leeftijd kun je dit doen zonder toestemming van je ouders.

Je kunt ook zonder verwijzing van de huisarts bij Passio terecht.

Na de aanmelding hebben we een intakegesprek en daarna starten we de hulpverlening vanuit Passio. Alles wat je ons vertelt, zullen we niet aan anderen doorvertellen.

Lees hier meer over de werkwijze bij hulpverlening vanuit Passio.

Tarieven &
vergoedingen

De hulpverlening vanuit Passio wordt meestal door de zorgverzekeraar vergoed, als je aanvullend verzekerd bent. Om erachter te komen of je de kosten vergoed krijgt, kun je dit navragen bij je zorgverzekeraar.

Lees hier meer over de tarieven en vergoedingen bij hulpverlening vanuit Passio.

Volwassenen

Iedereen ervaart weleens een moeilijke periode in zijn of haar leven. Daar komen veel mensen ook wel weer bovenop, zelf of dankzij hulp uit de omgeving. Soms is er méér nodig dan een luisterend oor van familie of een goede vriend. Hulp vragen is dan een verstandige stap, daarvoor hoeft u echt geen diepgaand onoverkomelijk probleem te hebben.

Misschien hebt u iemand nodig die inzicht geeft in de manier waarop u met uw problemen omgaat, iemand die handvatten kan aanreiken om tot een verbetering van de situatie te komen.

Passio biedt professionele hulpverlening aan als:

  • U onzeker, (faal)angstig, of depressief bent
  • U problemen ervaart in relaties in de werksfeer of oververmoeid bent
  • U problemen hebt met grenzen stellen
  • Er sprake is van verslaving bij verwanten
  • U zich niet begrepen voelt en (steeds weer) vastloopt in persoonlijke relaties
  • U worstelt met levensvragen en zingeving
  • U vastloopt in het verwerken van een ernstige ziekte, lichamelijke beperking of verlies van belangrijke personen
  • U te maken hebt met gezinsproblemen
  • U te maken hebt met bijvoorbeeld ADHD of autisme
  • Of gewoon: als u er zelf niet meer uitkomt…

Met welke vormen van problemen u ook te maken hebt, Passio biedt graag professionele hulp in uw situatie.

Gezin

Een gezond gezinsleven is niet altijd vanzelfsprekend. Binnen een gezin of familie kan er sprake zijn van veel verdriet, onrust en spanning. Daardoor kan een heel gezin ontregeld raken. Wanneer binnen een gezin problemen ontstaan op het gebied van bijvoorbeeld opvoeding, onderlinge communicatie en de relatie tussen gezinsleden, kan gezinsgerichte hulp wenselijk zijn.

Ook bij psychiatrische problematiek van één van de ouders en/of bij een kind of door ziekte, rouwverwerking of andere verlieservaringen, kan gezinsgerichte begeleiding helpend zijn.

De hulp richt zich allereerst op het vinden van oplossingen voor die problemen die voor u en uw gezin op dat moment het belangrijkste zijn. Passio gaat er daarbij altijd vanuit dat elk gezin sterke kanten en mogelijke oplossingen in zich heeft, ook als er grote problemen zijn. We zijn erop gericht deze sterke kanten te benutten. Tijdens de opstart van de hulpverlening wordt in kaart gebracht wat er nog meer speelt en wat er moet gebeuren. We stellen vervolgens samen doelen op en werken aan oplossingen.

De hulpverlener is aanspreekpunt voor het gezin, ook als er meerdere hulpverleners actief zijn. Zo wordt de hulp goed gecoördineerd. De hulpverlener kijkt verder dan het kerngezin van vader, moeder en kinderen. De praktijk leert dat één persoon uit het systeem (denk bijvoorbeeld aan een ex-partner of een nieuwe partner) een compleet gezin kan ontregelen. De integrale aanpak van de hulpverlener sluit daarom geen personen (gezinsleden) binnen systemen uit.

Werkwijze

Bij Passio proberen we u zo snel mogelijk te helpen! U heeft daarvoor geen verwijzing nodig. Als u ons belt of mailt, zullen we samen uw hulpvraag bespreken en kijken welke hulpverlening het beste bij u past.
Alle informatie die u geeft, wordt door Passio strikt vertrouwelijk behandeld.

Lees hier meer over de werkwijze bij hulpverlening vanuit Passio.

Tarieven &
vergoedingen

De hulpverlening vanuit Passio wordt meestal door de zorgverzekeraar vergoed, als u aanvullend verzekerd bent. Om erachter te komen of u de kosten vergoed krijgt, kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Lees hier meer over de tarieven en vergoedingen bij hulpverlening vanuit Passio.