Privacybeleid

Passio respecteert de privacy van de bezoekers van de website www.praktijk-passio.nl. Bij het gebruik van interactieve diensten en een bezoek aan de website staat zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens centraal. Passio houdt zich dan ook aan alle wettelijke voorschriften op dit gebied, met name aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt aan de verwerking van persoonsgegevens.

Welke persoonsgegevens worden door Passio verwerkt?
Voor alle bezoekers van deze website worden door Pasio gegevens verwerkt die worden verkregen met behulp van een contactformulier op deze website. De volgende gegevens worden verwerkt: uw naam, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Met welk doel verwerkt Passio gegevens?
Passio verwerkt uw persoonsgegevens om de relatie met u te onderhouden. Daarnaast kan Passio deze gegevens gebruiken voor statistisch onderzoek.

Aan wie verstrekt Passio gegevens?
Passio zal uw gegevens niet aan derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Passio deze?
Een cookie is een klein tekstbestandje dat tijdelijk op uw harde schijf wordt geplaatst door een webpagina-server. Met behulp van een cookie kan onze website u herkennen wanneer u opnieuw onze website bezoekt en kan de site speciaal op u worden ingesteld. Een cookie helpt u dus tijd te besparen. Een cookie kan geen virussen verspreiden.De website van Passio maakt geen gebruik van cookies.

U kunt cookies weigeren door uw browser instellingen te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat dit het gebruik van sommige functionaliteiten van de website kan vertragen of onmogelijk kan maken. Via de help functie van uw browser kunt u meer informatie over cookies verkrijgen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Passio?
Deze website bevat links naar websites van derden. Passio is niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

Hoe beschermt Passio persoonsgegevens?
Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of enig onrechtmatig gebruik maakt Passio gebruik van passende beveiligingsprocedures.

Passio bewaart uw persoonsgegevens gedurende de periode die redelijkerwijs nodig is voor de juiste uitvoering van de door haar aangeboden diensten.

Welke rechten hebt u?
U hebt het recht Passio te vragen welke persoonsgegevens zij van u verwerkt. Passio zal op dit verzoek in ieder geval binnen vier weken schriftelijk reageren. Vervolgens kunt u de  verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren of te verwijderen, waarbij u in uw verzoek dient aan te geven welke wijzigingen u wenst. Ook op dit verzoek zal Passio in ieder geval binnen vier weken reageren.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Deze privacyverklaring kan door Passio te allen tijde gewijzigd worden, zonder voorafgaande waarschuwing. Wijzigingen treden in werking vanaf het moment dat ze op deze website gepubliceerd zijn. Wij raden u aan deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van Passio ten aanzien van deze website dan kunt u dit kenbaar maken met behulp van het contactformulier.

Toepasselijk recht
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.