Over Passio

Passio betekent ‘doorgang’ in het Latijn. Bij Passio willen we u een doorgang bieden. Een doorgang naar een positieve verandering in uw leven!

We bieden bij Passio professionele hulp bij levensvragen, voor mensen van alle leeftijden en uit verschillende gezinssituaties. Onze christelijke levensovertuiging is daarbij heel belangrijk, we zien de Bijbel als het onfeilbare woord van God.

Wij staan voor professionele, christelijke hulpverlening. Wij bieden inzicht en toerusting waardoor duurzame en blijvende verandering tot stand komt. Wij benaderen onze hulpvragers als waardevolle en unieke mensen die onderdeel van een totaal systeem zijn.

Jan Willem Rottier

De drijvende kracht achter Passio is Jan Willem Rottier. Op deze pagina wil hij zich aan u voorstellen.

Na mijn studie Maatschappelijk Werk en Dienstverlening aan de Christelijke Hogeschool Ede heb ik werkervaring opgedaan bij een christelijke organisatie voor maatschappelijk werk. Tijdens deze periode heb ik gewerkt met jongeren, volwassenen, echtparen en gezinnen. Hier kreeg ik te maken met relatieproblematiek, opvoedingsproblemen, identiteitsproblemen, psychiatrische problematiek (zoals autisme en depressiviteit) en psychosociale problematiek. Tijdens deze jaren heb ik de theorie vanuit mijn studie leren herkennen en toepassen in de hulpverleningspraktijk.

Daarna heb ik mijn blikveld verbreed door te gaan werken voor een bureau wat zich bezig houdt met indicatiestelling en advisering op het gebied van welzijn. Bij deze werkgever was ik werkzaam als indicatiesteller en werd ik landelijke ingezet bij het CIZ, Bureau Jeugdzorg en gemeente. Een belangrijk deel van mijn werkzaamheden had te maken met sociale wetgeving als de AWBZ, WMO, Wet op de Jeugdzorg, WSW en WIA.

Door het werk als indicatiesteller ben ik veel in contact geweest met doelgroepen en problematiek die vallen onder de GGZ, jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ouderenzorg en de maatschappelijk opvang. Terugkijkend op deze periode kan ik concluderen dat ik mijn visie op zorg en welzijn heb kunnen verbreden. Daarnaast ben ik meer de samenhang gaan zien tussen beleid op het gebied van zorg, financieringsstromen en politieke denklijnen.

Verder ben ik werkzaam geweest als zorgmanager in de gehandicaptenzorg waarbij ik direct en indirect te maken met de zorg en begeleiding van mensen met een verstandelijke beperking en hun vertegenwoordigers. Het werken als zorgmanager heeft mij sterker gemaakt in procesmatig denken, doelmatig werken en besluitvaardig handelen.

In mijn werk als zorgmanager bleef ik betrokken bij problemen die samenhangen met individuen, relaties en gezinnen. Ik voel een innerlijke behoefte om bij deze problemen dienstbaar te zijn en met mijn opgebouwde kennis waar mogelijk een verbetering in gang te zetten. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het opzetten van Passio.