Online hulp

Hebt u een vraag en durft u deze niet face-to-face te stellen? Zit u met een probleem waar u het liever online over wilt hebben? Dat kan! Bij Passio praat u direct met ervaren hulpverleners online.

Jongeren Volwassenen

Jongeren

Steeds meer mensen gebruiken internet als eerste bron van informatie, ook wanneer ze in de problemen zitten. Passio biedt daarom ook professionele christelijke hulpverlening online.

Voordelen van online hulpverlening:

 • Hulpverlening of ondersteuning op een door jou gewenste plaats en tijd (na overleg met de hulpverlener);
 • Gemakkelijker gevoelens en ervaringen uiten dan in face-to-face gesprekken;
 • Gevoerde gesprekken zijn gemakkelijk terug te lezen.

Aanbod online hulp

Op dit moment bieden we de volgende mogelijkheden voor onze online hulpverlening:

1. Hulpverlening via e-mail
Passio kan je hulp bieden per e-mail. Deze vorm van hulpverlening verloopt eigenlijk hetzelfde als die van gespreksbegeleiding [interne link naar werkwijze hulpverlening jongeren!], maar dan per e-mail.

2. Hulpverlening via chat
Tijdens een chat heb je direct online contact met ons en kun je je probleem voorleggen. We zullen samen met jou de vraag onderzoeken en het gespreksdoel(en) vaststellen. Aan de hand daarvan stellen we een hulpverleningsplan op en bespreken we hoe de hulpverlening verder vorm gaat krijgen.

3. Hulpverlening via een online behandelprogramma
Via een beveiligde website kun je via je pc of tablet:

 • online een behandelprogramma volgen;
 • communiceren met je behandelaar;
 • informatie opzoeken in een mediatheek (bijvoorbeeld informatieve artikelen, films, websites);
 • een deel van je dossier inzien;
 • informatie over je behandeling delen met je omgeving.

Voor deze online behandeling maakt Passio gebruik van het platform ‘Karify’.

Werkwijze

Passio biedt hulp aan jongeren tussen de 12 en 18 jaar.

Als je 12 jaar of ouder bent, mag je jezelf bij Passio aanmelden. Je ouders moeten hier dan wel van op de hoogte gesteld worden en toestemming geven voor de aanmelding.

Vanaf 16 jaar mag je jezelf aanmelden zonder toestemming van je ouders.

Je kunt direct, zonder verwijzing van de huisarts, bij Passio terecht.

Na de aanmelding hebben we een intakegesprek, per e-mail of chat. We bespreken dan ook welke vorm van online hulpverlening je voorkeur heeft. Daarna starten we de hulpverlening vanuit Passio.
Alles wat je ons vertelt, zullen we niet aan anderen doorvertellen.

Onze online hulpverlening verloopt op dezelfde manier als onze reguliere hulpverlening.

Lees hier meer over de werkwijze bij hulpverlening vanuit Passio.

Tarieven &
vergoedingen

De online hulpverlening vanuit Passio wordt, net als onze reguliere hulpverlening, meestal door de zorgverzekeraar vergoed, als je aanvullend verzekerd bent. Om erachter te komen of je de kosten vergoed krijgt, kun je dit navragen bij je zorgverzekeraar.

Lees hier meer over de tarieven en vergoedingen bij hulpverlening vanuit Passio.

Volwassenen

Steeds meer mensen gebruiken internet als eerste bron van informatie, ook wanneer ze in de problemen zitten. Passio biedt daarom ook professionele christelijke hulpverlening online.

Voordelen van online hulpverlening:

 • Hulpverlening of ondersteuning op een door u gewenste plaats en tijd (na overleg met de hulpverlener);
 • Gemakkelijker gevoelens en ervaringen uiten dan in face-to-face gesprekken;
 • Gevoerde gesprekken zijn gemakkelijk terug te lezen.

Aanbod online hulp
Op dit moment bieden we de volgende mogelijkheden voor onze online hulpverlening:

1. Hulpverlening via e-mail
Passio kan u hulp bieden per e-mail. Deze vorm van hulpverlening verloopt eigenlijk hetzelfde als die van gespreksbegeleiding, maar dan per e-mail.

2. Hulpverlening via chat
Tijdens een chat hebt u direct online contact met ons en kunt u uw probleem voorleggen. We zullen samen met u de vraag onderzoeken en het gespreksdoel(en) vaststellen. Aan de hand daarvan stellen we een hulpverleningsplan op en bespreken we hoe de hulpverlening verder vorm gaat krijgen.

3. Hulpverlening via een online behandelprogramma
Via een beveiligde website kunt u via uw pc of tablet:

 • online een behandelprogramma volgen;
 • communiceren met uw behandelaar;
 • informatie opzoeken in een mediatheek (bijvoorbeeld informatieve artikelen, films, websites);
 • een deel van uw dossier inzien;
 • informatie over uw behandeling delen met uw omgeving.

Voor deze online behandeling maakt Passio gebruik van het platform ‘Karify’.

Werkwijze

Bij Passio werken we niet met wachtlijsten, dus als u contact met ons opneemt, kunt u direct bij ons terecht voor online hulpverlening. U hebt daarvoor ook geen verwijzing nodig. Als u ons belt of mailt, zullen we samen uw hulpvraag bespreken en kijken welke hulpverlening en welke vorm van online hulpverlening het beste bij u past.

Alle informatie die u geeft, wordt door Passio strikt vertrouwelijk behandeld.

Onze online hulpverlening verloopt op dezelfde manier als onze reguliere hulpverlening.

Lees hier meer over de werkwijze bij hulpverlening vanuit Passio.

Tarieven &
vergoedingen

De online hulpverlening vanuit Passio wordt, net als onze reguliere hulpverlening, meestal door de zorgverzekeraar vergoed, als u aanvullend verzekerd bent. Om erachter te komen of u de kosten vergoed krijgt, kunt u dit navragen bij uw zorgverzekeraar.

Lees hier meer over de tarieven en vergoedingen bij hulpverlening vanuit Passio.